Artikelen

Toekomst van onze omgeving


Nu het einde van het jaar nadert, is het goed om ook naar de toekomst te kijken. U hebt misschien in al gehoord van de nieuwe Omgevingswet van Ollongren? Waarvoor iedere gemeente een Omgevingsvisie moet ontwikkelen?

Nu denkt u wat moeten wij daarmee. Wij denken: flink actief meedenken en mee praten!

De gemeente heeft gelukkig van ervaringen uit het verleden geleerd, namelijk dat het goed is om de Natuerferiening Bakkefean en Geaflecht, als betrokken organisaties, te betrekken bij het voortraject. Dan heb je natuurlijk minder kans op bezwaren achteraf.

We hebben een constructief gesprek gehad met ambtenaren van Opsterland die bezig zijn met de voorbereiding van de omgevingsvisie.

Het is mooi dat dit al in een vroeg stadium is gebeurd. Wij hebben een aantal zaken naar voren gebracht, waarvan we hopen dat de gemeente daar echt wat mee gaat doen. 

 

Fundament ontbreekt vooralsnog: een Landschapsbiografie.

We hebben op te beginnen gepleit voor het laten opstellen van een Landschapsbiografie. Dat zou een goed gedocumenteerd document kunnen zijn waarin het landschap van onze gemeente wordt beschreven qua geografie, qua geschiedenis en wat je daarvan nog kunt waarnemen nu in het landschap. Een landschapsbiografie laat zien hoe een gebied zich door de wisselwerking van mens en natuur heeft ontwikkeld. Dat geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in onze huidige leefomgeving. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2018 )

Betrokken organisaties, verenigingen en burgers worden daarbij actief betrokken. De opstellers van de biografie moeten uitzoeken hoe inwoners hun leefomgeving waarderen. Met een Landschapsbiografie heeft een gemeente een solide basis voor een toekomstvisie. Je moet wel goed weten waarop je kunt voortbouwen, wat waardevol is om te beschermen, en waar mogelijkheden liggen voor verandering en verbetering voordat je plannen gaat maken voor de toekomst. Omliggende gemeenten als Smallingerland, Noard-EastFryslan, Sudwest-Fryslan, de Waadhoeke hebben wel een landschapsbiografie laten maken en profiteren daar nu van. Hopelijk gaat Opsterland nu ook deze kant op. Een Omgevingsvisie kan volgens ons niet zonder deze belangrijke fundering. 

 

Zorgen over natuur en landschap

In de nieuwe wet wordt het leidende principe: ja, mits (dingen mogen, tenzij er duidelijk bezwaren zijn), terwijl de oude wet uitging van nee, tenzij (dingen die niet in het bestemmingsplan voorkomen, mogen niet, tenzij een aanvrager duidelijk kan maken dat een uitzondering goed zou zijn). Wij hebben naar voren gebracht dat we zorgen hebben over natuur en landschap: natuur en landschap hebben geen stem, zoals burgers, verenigingen en organisaties wel. Zij lopen dan nog meer gevaar dan nu.

De nieuwe Omgevingswet zou wel eens te veel vrijheid kunnen bieden voor economisch sterke partijen die het landschap naar hun inzicht inrichten. Grote kans dat natuur en landschap dan het kind van de rekening worden.

Laten we met zijn allen goed opletten en actief deelnemen aan de discussies die nog zullen komen. Een mooi voornemen voor het komende jaar!

 
Claartje Slofstra / december 2021

« terug naar overzicht artikelen