Artikelen

Tuinvogeltelling 2017

Tuinvogeltelling 2017

In het weekend van 28 en 29 januari was het weer zover, de 14de nationale tuinvogeltelling vond plaats. Ook enkele Bakkeveners hebben een half uurtje gevonden om de vogels in hun tuin te tellen.

 

Doel van de telling

De tuinvogeltelling heeft als doel om een momentopname te leveren van de aantallen vogels die gebruik maken van de Nederlandse tuinen. Deze gegevens zijn landelijk, provinciaal en zelfs tot op dorpsniveau te verzamelen.

Door de gegevens van verschillende jaren naast elkaar te leggen kan er een trend worden opgemaakt over het tuingebruik van verschillende vogelsoorten. Deze gegevens geven een indicatie hoe de tuinvogels in de toekomst geholpen kunnen worden.

 

Nationaal


Koolmees

In totaal zijn er in het telweekend ruim 900.000 vogels geteld door 61.300 waarnemers. In onderstaande tabel staat aangegeven welke vogelsoorten het meest zijn waargenomen in de Nederlandse tuinen. Net als vorig jaar (2016) bestaat de top 3 uit Huismus, Koolmees en Merel. Opvallend zijn de geringe aantallen Koolmezen dit jaar, dit zijn er ruim 20.000 minder dan in 2016. Mogelijk heeft dit te maken met het koude en natte broedseizoen waardoor er minder jongen zijn groot geworden. Tevens wordt er gesproken over een goed beukennootjes jaar, waardoor vogels minder snel geneigd zijn om in de tuinen te foerageren.

 

Provinciaal


Merel

De ruim 2.200 Friese tuinvogel tellers hebben onderstaande top 10 aangeleverd. Over het algemeen ziet de top tien er, wat soorten betreft, hetzelfde uit als de landelijke top 10.

 

Bakkeveen


Ringmus

Een 10-tal enthousiaste tuinvogel tellers in Bakkeveen e.o. hebben hun gegevens doorgegeven via de website van de tuinvogeltelling. Dit heeft geresulteerd in onderstaande aantallen.

Opvallend zijn de Geelgorzen en Zwarte mezen, die vooral in het buitengebied zijn waargenomen. De Huismussen zijn, mede door een groep van 25 exemplaren, bovenaan de lijst geĆ«indigd. Daarnaast zijn ook de Ringmussen aardig vertegenwoordigd in de Bakkeveense lijst ten opzichte van de andere lijsten. De Ringmus laat landelijk een nagenoeg negatieve trend zien. 

 

Aantallen nationaal

Nationaal: 

Huismus 158.386

Koolmees 97.168

Merel 95.527

Kauw 63.518

Pimpelmees 60.694

Vink 53.604

Turkse Tortel 49.371

Houtduif 42.467

Spreeuw 42.238

Roodborst 42.219

 

Aantallen Friesland

Huismus  12.895

Koolmees  6.282

Merel   5.830

Pimpelmees  3.876

Vink  3.145

Turkse Tortel  2.986

Roodborst  2.352

Kauw  2.284

Ekster  1.555

Spreeuw  1.495

 

Aantallen Bakkeveen

Huismus  65

Koolmees  55

Pimpelmees  42

Merel  37

Vink  25

Zwarte Kraai  15

Ringmus  15

Roodborst  12

Geelgors  8

Zwarte Mees  7

 

Vragen en opmerkingen kunnen worden gestuurd naar

Sjouke Scholten

 
Sjouke Scholten / januari 2017

« terug naar overzicht artikelen